Aktuality

07.04.2015, Zápis dětí do mateřské školy Sluníčko Zápis do MŠ

Dne 7.4.2015 v 15 - 17 hod proběhne zápis dětí do MŠ Sluníčko. Součástí zápisu bude také prohlídka školky,  zveme všechny zájemce.

Dokumenty k přihlášení dítěte:

- potvrzení od lékaře o způsobilosti docházky

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.