Aktuality

05.07.2016, Dětský ranč Hlučín výlet

Ve středu 13.07.2016 se s dětmi vypravíme na výlet - směr Dětský ranč v Hlučíně.

Den plný her a zábavy na rozsáhlém dětském hřišti (loď s kapitánským můstkem, autobus, prolézačky, kolotoče, šplhadla a další) zpestří prohlídka minizoo, krmení zvířátek a také projížďka na ponících

Odjezd je plánován na 8,30 hodin od mateřské školky. Tam a zpět nás dopraví fa Adknybel z Ostravy.


Název projektu: Dětská skupina Sluníčko
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001975
Doba realizace projektu: 1. 4. 2016 - 31. 3. 2018

Tvorba a provoz webu: ISSA CZECH s.r.o.