top of page
Screenshot 2021-04-23 at 09.09.53.png

STRAVA

Celodenní strava
Půldenní strava
69,- Kč / 2x svačinka, oběd + pitný režim
58,- Kč / 1x svačinka, oběd + pitný režim
Screenshot 2021-04-23 at 09.10.14.png

PRAVIDELNÁ DOCHÁZKA (přihlášení dítěte na minimálně 6 měsíců)

1 měsíc
celý den (6,30-17 hod)
Děti od 3 let věku
Děti do 3 let věku
2.800,-Kč / měsíc
3.300,-Kč / měsíc

PRAVIDELNÁ DOCHÁZKA (přihlášení dítěte na dobu kratší 6 měsíců)

1 měsíc
celý den (6,30-17 hod)
půl den (6,30-12 hod)
Děti od 3 let věku
Děti do 3 let věku
3.950,-Kč / měsíc
3.250,-Kč / měsíc
4.950,-Kč / měsíc
3.950,-Kč / měsíc
 

Od září 2024 se zvyšuje příspěvek na předškolní vzdělávání (školné) na 3000,-Kč/měsíc pro děti od 3 let a 3500,- Kč/měsíc pro děti do 3 let

NEPRAVIDELNÁ DOCHÁZKA 

5 dnů v měsíci *
celý den 
půl den (6,30-12 hod)
dopoledne
Děti od 3 let věku
Děti do 3 let věku
2.050,-Kč / 5 dní
1.750,-Kč / 5 dní
2.750,-Kč / 5 dní
1.950,-Kč / 5 dní

NEPRAVIDELNÁ DOCHÁZKA 

10 dnů v měsíci *
celý den 
půl den (6,30-12 hod)
dopoledne
Děti od 3 let věku
Děti do 3 let věku
3.550,-Kč / 10 dní
2.850,-Kč / 10 dní
4.550,-Kč / 10 dní
3.550,-Kč / 10 dní

*dny musí být vyčerpány v daném měsíci

*Krátkodobý pobyt ve školce je možný jen v případě absence (nemoc apod.) dětí zapsaných na celodenní docházku.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pravidelná docházka + 10 dnů v měsíci:

  • platba převodem na účet školky

  • platba za celé období musí být provedena tak, aby nejpozději 3 pracovní dny před nástupem dítěte do školky byla celá částka na účtu

  • při opakované platbě na další měsíc musí být celá částka na účtu vždy nejpozději k 20. dni předcházejícího placeného měsíce na měsíc následující

  • v případě, že platba nebude provedena v určeném termínu, rezervace místa se ruší a bude dáno k dispozici dalším zájemcům

Nepravidelná docházka:

  • platba bude provedena vždy hotově při nástupu dítěte do školky

  • plátci bude předán příjmový doklad o zaplacení

 

č.účtu: 3703929389/0800

bottom of page