Pojďte se podívat na náš den

galerie "Náš den" již brzy i pro prohlížení na mobilním zařízení

6:30 – 8:30

 příchod dětí do MŠ

        ranní hry

8:00 – 8:30

scházení dětí na svých třídách

8:00 – 9:00

hry dle volby a přání dětí

didakticky zacílené činnosti ve skupinách  individuální péče

jazykové chvilky

smyslové hry

7:45 – 09:20

hygiena

dopolední svačina

09:20 – 10:20

řízená pedagogická činnost

TV chvilka

trénink bruslení a atletiky

10:20 – 11:30

 příprava na pobyt venku

 pobyt venku

11:30 – 12:30

hygiena

oběd

příprava na odpočinek

12:30 – 14:00

odpočinek

14:00 – 14:30

hygiena 

odpolední svačina

odpolední zájmová činnost

didaktické činnosti

spontánní hry

nadstandardní aktivity (dle dohody s rodiči)

14:30 – 15:30

15:30 - 17:00

 individuální hry dětí          

Časy jednotlivých činností jsou orientační. Vždy dbáme na to, aby děti nebyly vytrženy z činnosti a aby se jednotlivé části dne nenásilně prolínaly.

Pobyt venku je podřízen aktuálnímu počasí a smogové situaci. 

Využíváme: 

-cajony, djembe, koshi, tibetské mísy...na muzikoterapii

-pravidelná canisterapie

-tréninky atletiky a bruslení na ledové ploše Sareza

A ještě něco navíc?

projekt "Děti s dětmi", čtení rodičů dětem (Celé Česko čte dětem), angličtina-divadla, DOV, planetárium, ZOO.