top of page

Informace pro rodiče

Naše motto: „V semínkách obyčejných událostí se skrývají neobyčejné souvislosti. Ty souvislosti klíčí a až přijde čas, vydají své plody. Zasejme radost, lásku, důvěru a nadšení - a těšme se na bohatou sklizeň. “

Provozní doba mateřské školy:        každý všední den od 6:30 do 17:00 hodin
                                                       
Zřizovatel:                                           REDUZA pro s. r. o.

Kapacita MŠ:                                       24 dětí

 

Mateřská škola Sluníčko se zaměřuje především na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj schopností dítěte a rozvoj jeho osobnosti.

Hlavní prostředky k učení v MŠ Sluníčko:

hudební a hudebně-pohybově činnosti (zpěv, hra na hudební nástroje, práce s rytmem, muzikoterapie…)

výtvarné a tvořivé činnosti (kreslení, malování, vyrábění, modelování,…)

dramatické aktivity (vyprávění, povídání, nácvik pohádek, vzájemná komunikace,…)

pohybové aktivity (atletika, bruslení na ledové ploše, cvičení s různými pomůckami, jóga, tanec, 
skupinové sporty,…)


jazykové aktivity 

Všechny aktivity jsou vždy přizpůsobeny výukovému vzdělávacímu tématu.

bottom of page